You are here

Art. 1 - Metodologia organizării și desfășurării alegerilor conducerii academice

Submitted by webadmin on Tue, 2021/01/05 - 18:56

Principii și dispoziții generale

Organizarea și desfășurarea alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere academică din ITP vor fi conforme cu normele legislative în vigoare la data alegerii, inclusiv OMECS nr. 3.751 din 29 aprilie 2015, prevederile art. 123 alin. (8), art. 207, art. 208 alin. (1), art. 209-213, art. 214 alin. (1)-(4), art. 227 alin. (3)-(5), art. 291 alin. (2), (5), (6) și (7) și art. 295 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Cartei ITP.

Keywords: