Committee for Awarding Scholarships

You are here

Art. 72 - Erasmus személyzeti mobilitási szabályzat

Submitted by webadmin on Thu, 2023/11/30 - 09:22

Az elbíráló bizottság pozitív döntése nem jelenti automatikusan a támogatás odaítélését. Ennek előfeltétele az Erasmus+ támogatási szerződés (Contract financiar în cadrul programului Erasmus+) megkötése. A KPTI fenntartja a változtatás jogát a sikeres pályázatról szóló döntéstől a támogatási szerződés megkötéséig (pl. a támogatás mértékének megváltoztatása a finanszírozott időtartam változtatása révén, objektív okok miatt).

Art. 2 - Regulament privind acordarea burselor pentru studenți

Submitted by webadmin on Tue, 2021/01/26 - 22:57

Atribuirea burselor este supravegheată de Comisia de Atribuire a Burselor. Această comisie are în componența sa următorii membri: un cadru didactic aparținând grupului de studiu în cauză (reformată, unitariană, evanghelică după caz), directorul general administrativ, preotul studenților și un reprezentant al studenților.

Art. 1 - Regulament privind acordarea burselor pentru studenți

Submitted by webadmin on Tue, 2021/01/26 - 22:27

Prezentul regulament reglementează aspecte legate de acordarea burselor pentru studenți. Bursele de studiu sau de practică care implică mobilitate (de tip Erasmus+, Makovecz, etc.) sunt reglementate de Regulamentul de mobilitate studențească. Sprijinul financiar al Bisericilor fondatoare oferite în cadrul legației (practica de specialitate efectuată de către student în perioada de Crăciun, Paște și Rusalii) este reglementată de Regulamentul de legație.

Art. 13 - Regulamentul de mobilitate studențească pentru programele Erasmus+ și Makovecz

Submitted by webadmin on Thu, 2020/12/31 - 16:38

Procedura de selecție

Procedura de selecție se bazează pe un sistem de punctare univoc și obiectiv, care este publică, și se bazează pe acordare de puncte la documentele depuse de studenți, respectiv scrisoarea de motivație, Curriculum Vitae și situația școlară (media studiilor ultimului semestru finalizat). Sistemul de criterii poate fi revizuită de către Comisia de Acordare a Burselor. Alte informații privind aplicațiile individuale sunt confidențiale.

Art. 1 - Regulamentul de mobilitate studențească pentru programele Erasmus+ și Makovecz

Submitted by webadmin on Thu, 2020/12/31 - 16:07

Dispoziții generale

Scopul burselor de mobilitate Erasmus+ și Makovecz este sprijinirea activităților studențești legate de studii și de practică profesională într-un cadru internațional.

Subscribe to RSS - Committee for Awarding Scholarships