You are here

Art. 20 - Regulament de organizare și funcționare a compartimentului administrativ-economic

Publicat de webadmin pe Sâm, 2021/03/20 - 18:35

Principalele atribuții si responsabilități ale personalului de întreținere sunt:

  1. să intervină la remedierea oricăror defecțiuni sau funcționare defectuoasă a instalațiilor, echipamentelor și clădirilor din ITP;
  2. să ia masuri pentru asigurarea materialelor necesare executării lucrărilor specifice;
  3. să întocmească situațiile de lucrări precum și extrasul de materiale necesare;
  4. să sesizeze conducerea în caz de avarii sau lucrări care nu pot fi executate de către atelierul întreținere;
  5. să verifice zilnic buna funcționare a obiectivelor care le aparțin;
  6. săparticipelarecepțialucrărilorexecutatedecătrefirmelecareauexecutatlucrăriîn cadrul ITP;
  7. să intervină în caz de avarii la instalațiile electrice și sanitare;
  8. să execute lucrări de mică anvergură, de natura reparațiilor curente, mo-dernizărilor și igienizărilor și răspund de urmărirea și verificarea încadră-rii cantitative a materialelor folosite la lucrare.

Kulcsszavak: