You are here

Art. 12 - Regulament de organizare și funcționare a compartimentului administrativ-economic

Publicat de webadmin pe Sâm, 2021/03/20 - 18:23

Pe linie de resurse umane, atribuțiile secretarului general sunt următoarele:

  1. elaborarea împreună cu catedrele de specialitate, conducea ITP, a direcorului general administrativ și ale celorlalte compartimente a propunerilor anuale de state de funcții și propunerea spre aprobare conducerii ITP;
  2. efectuarea tuturor lucrărilor privind mișcarea personalului didactic și nedidactic, respectiv: organizarea de concursuri de ocupare a postului, încadrarea, promovarea, transferarea și pensionarea salariaților, încetarea contractelor de muncă;
  3. organizarea evidenței posturilor didactice, didactic-auxiliare, nedidactice și a documentelor/dosarelor de angajare ale fiecărui salariat;
  4. eliberarea la cererea salariaților sau a organelor în drept, de documente privind statutul profesional și drepturile salariale ale fiecărui angajat;
  5. menținerea legăturii unității cu Casa de Sănătate, casele de pensii ale bisericilor susținătoare și Oficiul de Ocupare a Forței de Muncă și întocmirea documentației cerute de lege în relațiile cu aceste instituții;
  6. raportarea către Revisal și Oficiul de Ocupare a Forței de Muncă.

Illetékes tisztség: