You are here

Art. 9 - Regulament de organizare și funcționare a compartimentului administrativ-economic

Publicat de webadmin pe Sâm, 2021/03/20 - 18:20

Atribuțiile financiar-contabile sunt următoarele:

 1. organizarea activității de contabilitate, în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 și a Codului Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 2. efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor contabile;
 3. întocmirea lunară a balanței de verificare;
 4. întocmirea notelor contabile și a fișelor de conturi;
 5. analizarea și urmărirea soldurilor;
 6. urmărirea realizării decontărilor cu debitorii și creditorii;
 7. organizarea și efectuarea operațiunilor contabile privind evidența patrimoniului, activitatea de administrare și inventarierea acestuia;
 8. sintetizarea propunerilor privind scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe și clasarea sau declasarea celorlalte dotări și materiale, conform propunerilor făcute de cei în drept;
 9. organizarea evidenței contabile a creditelor bugetare și a veniturilor proprii;
 10. organizarea evidenței cantitativ-valorice a bunurilor materiale, a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe aflate în patrimoniu și realizarea inventarierii acestora, în condițiile legii;
 11. întocmirea bilanțului contabil propriu, contul de execuție și detalierea cheltuielilor în structura clasificației bugetare, precum și întocmirea situațiilor anexe la situațiile financiare anuale;
 12. îndeplinirea oricăror alte atribuții dispuse de conducerea ITP, cu caracter economico- financiar.

Illetékes tisztség: