You are here

Art. 33 - Regulamentul de organizare, funcționare și finanțare a cercetării științifice

Publicat de webadmin pe Dum, 2021/03/14 - 08:27

Din veniturile proprii se mai pot finanța următoarele categorii de cheltuieli:

  1. burse de cercetare;
  2. stagii de informare și documentare;
  3. taxe pentru participarea ca membru în organisme, organizații și instituții de profil;
  4. organizarea și/sau participarea la manifestări cultural–științifice interne și internaționale;
  5. editarea de carte didactică și de specialitate.