You are here

Art. 4 - Regulamentul Centrului de Cercetare

Publicat de webadmin pe Dum, 2021/03/14 - 08:16

Centrul de Cercetare ITP are următoarele atribuții:

  1. asigură logistică, consiliere și informații structurilor din ITP pentru activitatea de cercetare științifică;
  2. facilitează informarea cu privire la granturile de cercetare științifică oferite de organisme interne și internaționale, MEN, CNCSIS, parteneri ai Institutului etc.
  3. sprijină cadrele didactice și cercetătorii din ITP pentru elaborarea documentațiilor de participare la competiții și obținerea de granturi/contracte de finanțare a activității de cercetare științifică de la ministere, agenții guvernamentale și neguvernamentale, instituții, organizații etc. din țară și străinătate;
  4. identifică și colectează fonduri extrabugetare pentru cercetarea științifică;
  5. asigură derularea corespunzătoare a contractelor de cercetare științifică interne și internaționale, precum și a proiectelor de cercetare științifică nefinanțate, dezvoltând competențele în domeniul managementului proiectelor;
  6. organizează și ia măsuri pentru îndeplinirea obiectivelor din programele și proiectele de cercetare științifică din ITP.