You are here

Art. 17 - Regulamentul de organizare, funcționare și finanțare a cercetării științifice

Publicat de webadmin pe Dum, 2021/03/14 - 08:03

Rezultatele recunoscute ale activității de cercetare științifică se concretizează în:

  1. numărul și valoarea granturilor de cercetare câștigate și realizate în competițiile naționale și internaționale și a contractelor de cercetare;
  2. rapoarte și sinteze de cercetare depuse la beneficiarii cercetării și la biblioteca ITP;
  3. cărți, tratate și monografii cu conținut științific publicate în edituri recunoscute la nivel național și internațional și depuse la biblioteca ITP;
  4. comunicări științifice pe plan național și internațional, publicate în volume;
  5. articole publicate în reviste de specialitate din țară și străinătate;
  6. teze de doctorat finalizate;
  7. reprezentări în academii sau organizații internaționale;
  8. premii obținute la nivel național și internațional.