You are here

Art. 13 - Regulamentul de organizare, funcționare și finanțare a cercetării științifice