You are here

Art. 18 - Regulamentul Centrului de Cercetare

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/02/16 - 14:48

Fondurile atrase de Centru prin contracte, sponsorizări și donații intră în bugetul Centrului prin planul anual de administrare a fondurilor din ITP. Bunurile în natură, obținute prin sponsorizări sau donații, intră în patrimoniul ITP și vor fi utilizate de Centrul pe durata existenței sale.