You are here

Art. 17 - Regulamentul Centrului de Cercetare

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/02/16 - 14:47

Finanțarea Centrului

Conform propriului act constitutiv Nr. 128/2008 al Eparhiei Reformate din Ardeal (nr. de înregistrare ITP: 283/04.04.2008), baza materială a Centrului, precum și finanțarea activității de cercetare în general este asigurată prin contribuția Bisericilor fondatoare. Prin urmare, veniturile Centrului provin din:

  1. bugetul alocat de Bisericile fondatoare partenere;
  2. contracte de cercetare cu organizații / fundații naționale și / sau internaționale de finanțare;
  3. contracte de cercetare cu Bisericile fondatoare, alte instituții sau organizații guvernamentale și / sau ne-guvernamentale;
  4. contracte de prestări servicii / consultanță / expertiză;
  5. sponsorizări și donații.