You are here

Art. 16 - Regulamentul Centrului de Cercetare

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/02/16 - 14:43

În privința Centrului, Senatul ITP are următoarele atribuții:

  1. validează membrii Consiliului Cercetării Științifice;
  2. avizează modificarea structurii organizatorice și funcționale a Centrului;
  3. stabilește principalele direcții de acțiune, strategiile și măsurile pentru realizarea obiectivelor Centrului;
  4. ia măsuri de asigurare a finanțării activității de cercetare din cadrul Centrului;
  5. supraveghează managementul calității în activitatea de cercetare desfășurată în Centrul.

Corp instituțional responsabil: