You are here

Art. 11 - Regulamentul Centrului de Cercetare

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/02/16 - 13:53

Toți membrii Centrului au următoarele drepturi:

  1. să aleagă și să fie aleși în organele de conducere, administrare și control ale Centrului;
  2. să facă propuneri de completare sau modificare a prezentului Regulament, în scopul îmbunătățirii activității Centrului.