You are here

Art. 10 - Regulamentul Centrului de Cercetare

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/02/16 - 13:49

Membrii Centrului au următoarele atribuții:

  1. să respecte prevederile Regulamentului prezent, precum și hotărârile și deciziile organelor de conducere ale Centrului;
  2. să acționeze pentru realizarea obiectivelor din programele de cercetare științifică ale ITP și să contribuie, prin activitatea lor, la creșterea prestigiului Centrului;
  3. să propună teme și programe de cercetare științifică pe termen mediu și scurt;
  4. să atragă colaboratori din mediul academic și bisericesc, inclusiv pentru perfectarea de contracte de cercetare științifică;
  5. să inițieze granturi de cercetare științifică.