You are here

Art. 6 - Regulamentul privind evaluarea și asigurarea calității

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/02/12 - 14:58

Mijloace de verificare și de evaluare a calității

Evaluarea calității se efectuează prin următoarele formulare:

  1. Fișa de autoevaluare a cadrelor didactice, care conține date cantitative despre activitatea didactică, educațională, științifică, profesională.
  2. Raport narativ de activitate personală, care conține
    • descrierea explicită a activității didactice (ex. actualizarea, revizuirea sau modificarea fișelor de discipline, ale conținutului, sau metodelor de predare), elaborarea activității educaționale (tutorare, îndrumarea studenților în pregătirea meditațiilor, predicilor, participare la activități educative), descrierea activității științifice (implementarea unor planuri de cercetare, prelegeri, detalierea publicațiilor, participări la conferințe / evenimente științifice, etc.), prezentarea activității profesionale (teme abordate, participări la evenimente profesionale, etc.).
    • reflectarea asupra evaluărilor studenților.
  3. fișa de evaluare colegială;
  4. fișa de evaluare a activității didactice de către studenți;
  5. fișele de evaluare a practicii profesionale de către studenții practicanți și mentorii;
  6. fișa de evaluare a personalului administrativ.