You are here

Art. 10 - Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație

Publicat de webadmin pe Mie, 2021/02/10 - 18:41

Prin Declarația de autenticitate se atestă, sub sancțiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declarații, faptul că lucrarea de licență / disertație, depusă în vederea susținerii, reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare referitoare la protecția dreptului de autor.

Cuvinte cheie: