You are here

Art. 1 - Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație

Publicat de webadmin pe Mie, 2021/02/10 - 18:14

Dispoziții generale

Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu prevederile:

  1. Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
  2. Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație,
  3. Ordinului nr. 3952 din 03/05/2012 pentru reglementarea unor măsuri privind finalizarea studiilor în învățământul superior pentru situațiile prevăzute la art. 361 alin. (4) și (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011,
  4. Ordinului ministrului educației naționale nr. 5664 din 30/12/2019 pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație,
  5. precum și cu prevederile Cartei ITP.