You are here

Art. 157 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Sâm, 2021/02/06 - 20:14

Diploma (diplomă de licență / diplomă de master) și Suplimentul la diplomă

În baza reușitei la examenul de licență / diplomă, ITP emite studentului o diplomă de studii universitare de licență / master, cu specificarea datelor personale, a domeniului de studii, a programului de studii, a titlului absolventului și a rezultatului obținut la examenul de licență / diplomă / disertație. Diploma este semnată de către decanul, secretarul șef al universității și rectorul ITP. Anexa diplomei de studii universitare este Suplimentul la diplomă, care cuprinde rezultatele obținute pe toată durata studiilor. Până la emiterea diplomei Universitatea poate emite adeverința care suplinește diploma, valabilă un an.