You are here

Art. 131 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Sâm, 2021/02/06 - 18:42

În cazul în care studentul nu obține notă de promovare după reexaminare, poate solicita din nou reînscrierea la disciplina respectivă. Astfel va reface întreaga activitate didactică prevăzută în planul de învățământ la acea disciplină, mai puțin participarea obligatorie la cursuri (dacă a frecventat cursurile într-un procentaj corespunzător), după care se poate prezenta din nou la examen. La a doua înscriere studentul va avea statut de student cu taxă la disciplina respectivă. În cazul în care, ca urmare a modificării planului de învățământ, numărul de credite alocat respectivei discipline s-a modificat până în momentul reînscrierii studentului, cuantumul taxei aferente disciplinei se va calcula în funcție de numărul de credite pe care aceasta îl are la data reînscrierii.