You are here

Art. 52 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/02/05 - 12:30

Disciplinele contractate în cadrul mobilității care nu sunt echivalate ca discipline obligatorii sau discipline opționale vor fi înscrise în suplimentul la diplomă al studentului, conform Regulamentului de mobilitate a studenților. Aceste discipline sunt considerate facultative, și nu pot fi luate în calcul la stabilirea mediei semestriale de bursă, indicelui de credit, numărului de credite necesare pentru promovarea anului de studiu, respectiv numărului de credite necesare pentru absolvire.

Cuvinte cheie: