You are here

Art. 58 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/02/05 - 12:25

Studentul se poate înscrie peste numărul de credite stabilite în cerințele semestriale din planul de învățământ la discipline din planul de învățământ al specializării proprii sau de la alte specializări, cu respectarea condiționărilor. Aceste discipline sunt considerate facultative, și nu pot fi luate în calcul la stabilirea mediei semestriale de bursă, indicelui de credit, numărului de credite necesare pentru promovarea anului de studiu, respectiv numărului de credite necesare pentru absolvire.