You are here

Art. 13 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Joi, 2021/02/04 - 18:06

Contractul de studii reprezintă anexa la contractul de școlarizare valabil pe durata studiilor, semnată anual de către student și decanul facultății, prin care studentul se înscrie în anul universitar respectiv, și prin care el alege disciplinele pentru semestrele I și II. Prin contractul de studiu studentul își asumă îndeplinirea cerințelor stabilite, iar decanul se obligă la organizarea predării disciplinelor respective în condiții adecvate.

Cuvinte cheie:

Funcție responsabilă: