You are here

Art. 7 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Joi, 2021/02/04 - 17:57

Creditul este unitatea de măsură a efortului studentului necesar pentru parcurgerea unui program de studiu, un număr care exprimă relația între cantitatea de muncă depusă de student pentru însușirea unei discipline, respectiv cantitatea totală de muncă necesară pentru realizarea cerințelor programului de studiu. Creditele sunt valori numerice între 1-30, care sunt alocate unor unități de curs dintr-un semestru, respectiv unor activități concrete. Creditele oglindesc totalitatea efortului depus de student în vederea însușirii unei anumite disciplinei (participarea la cursuri și seminarii, activitățile practice, studiu individual, elaborare lucrări, etc.), raportate la munca depusă pe parcursul unui semestru. Un credit se echivalează cu 25 de ore de muncă. Creditele asociate disciplinelor sunt reprezentate prin numere întregi. Studentul obține creditele asociate unei discipline din planul de învățământ dacă promovează examenul sau o altă formă de verificare, adică primește nota minimă de 5 sau calificativul "admis". Creditele asociate unei discipline nu pot fi îndeplinite în etape. Numărul de credite alocate disciplinelor, grupelor de discipline, practicii de specialitate și pregătirii lucrării de diplomă sunt stabilite în planul de învățământ. Un student poate obține credite și prin transferarea și echivalarea creditelor acumulate din discipline studiate și practică efectuată la alte specializări sau altă instituție, respectiv din alte activități efectuate în interesul instituției, echivalate conform prezentului regulament.