You are here

Art. 1 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Joi, 2021/02/04 - 17:49

1. Dispoziții generale

Prezentul regulament a fost elaborat cu respectarea legislației din România referitoare la învățământul superior (Legea Educației Naționale nr. 1/2011, Legea 288/2004 privind organizarea studiilor universitare), Ordinele Ministrului Educației (3235/2005 și 5146/2019), Hotărârea de Guvern nr. 915/2017, având în vedere standardele de calitate valabile.