You are here

Art. 24 - Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu

Publicat de webadmin pe Lun, 2021/01/25 - 23:14

Dispoziții finale

Prezentul Regulament se aplică tuturor programelor de studiu și forme de învățământ care funcționează în ITP, precum și programelor de studiu noi, care urmează a fi propuse spre aprobare.