You are here

Art. 18 - Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu

Publicat de webadmin pe Lun, 2021/01/25 - 23:10

Sintezele privind rezultatele monitorizării se înaintează Rectoratului de către Prorector. Cadrul didactic responsabil cu calitatea procesului de învățământ analizează anual aceste materiale de sinteză. Concluziile rezultate pentru fiecare program de studiu sunt prezentate în cadrul ședințelor Senatului.

Corp instituțional responsabil: