You are here

Art. 12 - Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu

Publicat de webadmin pe Lun, 2021/01/25 - 23:06

Pe baza acestor documente și corelat cu baza materială pusă la dispoziție pentru acest program de către Bisericile susținătoare, se elaborează forma finală a raportului de evaluare internă a noului program de studiu, în conformitate cu reglementările în vigoare și cu Ghidul activităților de evaluare a calității programelor de studii universitare și a instituțiilor de învățământ superior, aprobat de Consiliul ARACIS.