You are here

Art. 9 - Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu

Publicat de webadmin pe Lun, 2021/01/25 - 23:04

Coordonatorului de program de studiu stabilește lista cadrelor didactice cu competențe în domeniul disciplinelor din planul de învățământ, atestate prin CV-uri și lucrări didactice și științifice și o supune aprobării Consiliului Facultății.

Illetékes intézeti testület: