You are here

Art. 23 - Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Cercetării Științifice

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/01/15 - 14:25

În exercitarea atribuțiilor sale, hotărârile CCS se adoptă cu majoritate simplă, prin vot deschis. Hotărârile se consemnează în procesul verbal de ședință, întocmit și semnat de secretarul științific al Consiliului.