You are here

Art. 20 - Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Cercetării Științifice

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/01/15 - 14:22

Secretarul științific al CCS asigură partea organizatorică aferentă desfășurării activității Consiliului precum și redactarea tuturor documentelor elaborate de către acesta (rapoarte, procese verbale etc.). Prin delegare de atribuții, poate înlocui președintele în cazul în care acesta nu-și poate exercita temporar mandatul.

Kulcsszavak: