You are here

Art. 9 - Regulamentul bibliotecii

Publicat de webadmin pe Joi, 2021/01/14 - 12:58

Sarcinile care se desprind din caracterul său de instituție publică și unitate organizatorică administrativă a ITP sunt următoarele:

  1. formularea unor obiective de dezvoltare, propuneri de proiecte;
  2. accesarea de fonduri de dezvoltare;
  3. furnizare de date statistice către ITP sau ale organe bisericești sau statale;
  4. evaluări periodice ale proceselor administrative, a personalului bibliotecii, a regulamentelor bibliotecii;
  5. promovarea bibliotecii ITP prin diferite foruri relevante;
  6. informarea regulată a publicului privind procesele din bibliotecă prin propria pagina web;
  7. facilitarea încheierii unor contracte inter-instituționale sau consorții cu instituțiile relevante;
  8. facilitarea perfecționării profesionale a personalului bibliotecii.