You are here

Art. 8 - Regulamentul bibliotecii

Publicat de webadmin pe Joi, 2021/01/14 - 12:28

Sarcinile care se desprind din caracterul său profesional de bibliotecă sunt următoarele:

  1. înregistrarea, inventarierea și prelucrarea (catalogarea) în timp real a achizițiilor noi conform standardelor relevante și a Regulamentului de inventariere ITP;
  2. prelucrarea continuă a achizițiilor care nu sunt accesibile încă prin cataloagele digitale;
  3. dezvoltarea, actualizarea fondului bibliotecii luând în considerare propunerile, necesitățile instituției (profesorilor, studenților, sau ale altor utilizatori);
  4. amplasarea, împărțirea cărților luând în considerare conținutul, caracterul acestora în spațiile bibliotecii (sală de lectură, biblioteca auxiliară, colecțiile speciale, fondul de cărți și alte media destinat împrumutului, periodice (cotidiane, săptămânale, reviste, reviste de specialitate, cataloage de specialitate, almanahuri, înștiințări), alte documente scrise (note muzicale, hărți, manuscrise, biblii, cărți de cântece, catehisme).
  5. sporirea fondului material al bibliotecii (achiziție, donație, schimb) conform celor înscrise în planul de activitate anual luând în considerare cadrul material de achiziționare;
  6. depozitarea corespunzătoare a fondului documentar, păstrarea ordinii depozitului;
  7. verificarea regulată a fondului bibliotecii;
  8. retragerea din fondul documentar a documentelor învechite, devenite inutile sau devenite fizic inutilizabile, sau a cărților pierdute de către cititori conform Regulamentului de Eliminare, precum și ținerea evidenței legate de acestea;