You are here

Art. 5 - Regulamentul bibliotecii

Publicat de webadmin pe Joi, 2021/01/14 - 12:08

Sarcinile care se desprind din caracterul său de bibliotecă pentru facilitarea procesului educațional, de cercetare și de sprijinire a proceselor de profesionalizare sunt următoarele:

  1. prezentarea și publicarea bibliografiei de specialitate teologică curentă și retrospectivă;
  2. facilitarea accesului la baze de date electronice ale literaturii cu specialitate conform profilului ITP;
  3. informarea publicului despre documentele și serviciile sistemului bibliotecar public;
  4. educarea cititorilor pentru utilizarea independentă a cărților și a bibliotecii;
  5. colaborare cu bibliotecile teologice de specialitate și instituțiile muzeale din țară și din străinătate pentru facilitarea schimbului interbibliotecar;
  6. asigurarea accesului la fondul și serviciile altor biblioteci (informare, schimb de informații, procurarea documentelor);
  7. colecționarea și înregistrarea tezelor de finalizare a studiilor ale studenților ITP.
  8. sprijinirea studenților și profesorilor în căutarea și accesarea bibliografiei relevante pentru procesul educațional și de cercetare;
  9. acordare de sprijin tehnic în utilizarea aparaturii și softurilor bibliotecii (calculatoare, cataloage, softuri, etc.).