You are here

Art. 6 - Regulamentul bibliotecii

Publicat de webadmin pe Joi, 2021/01/14 - 12:01

Sarcinile bibliotecii care se desprind din caracterul său de bibliotecă documentară sunt următoarele:

  1. colecționarea, păstrarea și protejarea literaturii de specialitate teologică publicată în limba maghiară;
  2. colecționarea literaturii de specialitate teologică, îndeosebi cu relevanță pentru bisericile protestante, publicată în ale limbi accesibile pentru utilizatorii bibliotecii;
  3. colecționarea bunurilor culturale, obiectelor muzeale legate de relevanță pentru istoria bisericii protestante din Transilvania;
  4. păstrarea, catalogarea și ținerea evidenței acestora, ocrotirea și protecția fondului propriu;
  5. prelucrarea științifică, documentarea și publicarea fondului propriu;
  6. digitalizarea documentelor și a altor forme de media din fondul propriu în conformitate cu propriul obiectiv.