You are here

Art. 9 - Regulamentul privind practica profesională desfășurată în cadrul programului de masterat (practica de mentorat)

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/12 - 19:53

Mentorul contribuie la realizarea sarcinilor practice prescrise de programul de practică profesională. Astfel mentorul:

  1. împărtășește cunoștințele sale profesionale cu studentul practicant;
  2. îl ține alături la diferitele servicii, astfel încât studentul practicant să se poată familiariza cu situația specifică a serviciului și caracteristicile locale (studiul biblic, studiul biblic la domiciliu, diverse ocazii de lucru cu tinerii, ocazii de catehizare – slujbă pentru copii în timpul închinării, ore religioase, școală duminicală, pregătirea grupei de confirmanzi – vizită la domiciliu, împărtășire a sacramentului la domiciliu, vizită la bolnavi, vizită la spital, botez, cununie, înmormântare, etc.);
  3. asigură studentului practicant accesul la munca de zi cu zi a instituției gazdă, la efectuarea serviciilor obligatorii;
  4. acordă sprijin în pregătirea acestor servicii, formarea profesională, prelucrarea experiențelor proprii;
  5. îl inițiază în însușirea cunoștințelor și competențelor de administrație bisericească;
  6. îi facilitează accesul la ședințe de consiliu bisericesc (să se familiarizeze cu regulile de întocmire a procesului verbal), la discuțiile strategice privind organizarea lucrului în congregație.;
  7. reflectă asupra performanței studentului (slujbe, pastorație, catehism), și asupra evoluției profesionale și personale al acestuia;
  8. întocmește și încarcă în aplicația Studium (portalul electronic de administrare a practicii profesionale) rapoartele semestriale, observațiile privind munca studentului practicant;
  9. participă la slujbele studentului practicant, îndeosebi la activități de practică desemnate ca de o importanță majoră de cadre didactice / coordonatorii ITP.

Kulcsszavak: