You are here

Art. 4 - Regulamentul privind practica profesională desfășurată în cadrul programului de masterat (practica de mentorat)

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/12 - 19:44

Practica profesională este coordonată de câte un cadru didactic pentru fiecare linie de studiu. Persoanele responsabile pentru practica profesională vor fi desemnate de către decan, cu aprobarea Consiliului Facultății. Coordonatorul de practică asigură comunicarea și medierea de natură profesională și administrativă între toate părțile implicate: ITP (cadrele didactice participante la formarea profesională), Bisericile fondatoare, instituțiile gazdă și mentorii, studenții practicanți.

Corp instituțional responsabil:

Funcție responsabilă: