You are here

Art. 50 - Regulamentul intern de funcționare

Publicat de webadmin pe Lun, 2021/01/11 - 18:30

Angajații au următoarele obligații și drepturi privind sănătatea și securitatea în muncă:

  1. să nu expună la pericole de accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana proprie sau alți angajați/studenți în timpul desfășurării activității;
  2. să-și însușească și să respecte normele și instrucțiunile de sănătate în muncă;
  3. să utilizeze corect echipamentele tehnice și substanțele periculoase;
  4. să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă situațiile cu risc de accident de muncă sau îmbolnăvire profesională;
  5. să utilizeze echipamentele individuale de protecție și echipamentele individuale de lucru din dotare corespunzătoare scopului pentru care au fost acordate;
  6. să dea relații organelor de control în domeniul sănătății și securității în muncă.

Kulcsszavak: