You are here

Art. 49 - Regulamentul intern de funcționare

Publicat de webadmin pe Lun, 2021/01/11 - 18:28

Reguli generale privind securitatea și sănătatea în muncă

În scopul prevenirii accidentelor și îmbolnăvirilor profesionale, conducerea ITP are următoarele obligații:

 1. să asigure evaluarea riscurilor de îmbolnăvire profesională la toate locurile de muncă;
 2. să asigure auditul de securitate și sănătate în muncă cu ajutorul instituțiilor abilitate;
 3. să asigure autorizarea funcționării din punctul de vedere al protecției muncii și să ceară revizuirea autorizației în cazul modificării condițiilor de muncă autorizate;
 4. să stabilească măsurile de protecție corespunzătoare locurilor de muncă și factorilor de risc evaluați;
 5. să particularizeze normele specifice de securitate a muncii în raport cu activitatea care se desfășoară;
 6. să ia în considerare capacitatea angajaților de a executa sarcinile de serviciu în raport cu sănătatea și securitatea în muncă;
 7. să angajeze numai persoane care în urma controlului medical și a verificării aptitudinilor psiho-profesionale corespund locului de muncă;
 8. să asigure periodic verificarea nivelului de noxe în limitele admise;
 9. să comunice autorității competente cercetarea, înregistrarea și declararea pe baza evidenței ținute a accidentelor de muncă și bolilor profesionale;
 10. să asigure materiale igienico-sanitare acolo unde aceste lucruri se impun prin norme.
 11. să asigure supravegherea medicală corespunzătoare riscurilor pentru sănătate la care angajații s-ar supune în timpul activității.

Cuvinte cheie: