You are here

Art. 1 - Regulamentul intern de funcționare

Publicat de webadmin pe Lun, 2021/01/11 - 17:22

Introducere

Regulamentul intern stabilește cadrul general cu privire la disciplina muncii didactice, de cercetare științifică, economice şi administrative în Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca (ITP). Prezentul regulament are la bază următoarele acte normative:

  • Codul Muncii;
  • Legea Educației Naționale nr. 1/2011;
  • Legea nr. 319/14.07.2006 a securității și sănătății în muncă;
  • Hotărârea nr.1425/11.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006;
  • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
  • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați (republicată în M.O. nr. 135/14.02.2005).