You are here

Art. 22 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Publicat de webadmin pe Dum, 2021/01/10 - 16:44

Activitățile didactice se desfășoară la specializările de zi în zilele lucrătoare (luni–vineri) ale săptămânii. Data și durata activităților practice sunt reglementate de convențiile de practică și Regulamentul de practică profesională. La sfârșitul fiecărui semestru se prevăd diferite forme de verificare. Ponderea examenelor în total evaluări finale va fi de min. 50%.