You are here

Art. 19 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Publicat de webadmin pe Dum, 2021/01/10 - 16:42

Modul de desfășurare și conținutul studiilor de masterat

Studiile de masterat au durata de 4 semestre, a câte 14 săptămâni. Programul se compune din activități didactice (cursuri și seminarii), activități de practică profesională și cercetare științifică. Pentru studiile de masterat se acordă în total minim 120 credite transferabile (30 credite pe semestru).