You are here

Art. 7 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Publicat de webadmin pe Dum, 2021/01/10 - 16:32

Specializarea vizează astfel formarea unei generații de preoți, teologi și lideri calificați la un nivel elevat de performanță în domeniul consilierii pastorale, a cercetării științifice și a responsabilității privind vocația aleasă, care se concretizează prin următoarele abilități, competențe și deprinderi:

 1. abilități de edificare spirituală a comunității locale și a dezvoltării spiritului ecumenic la nivel local și regional;
 2. catehizarea și consilierea tineretului (preșcolarilor, școlarilor, adolescenților și a tinerilor căsătoriți);
 3. consilierea persoanelor aflate în situații de criză (divorțați, dependenți, bolnavi psihici și/sau fizici);
 4. abilități de a conlucra cu persoane specializate în alte domenii (psiholog, psihiatru, medic);
 5. abilitatea de a decide care dintre specialiștii susmenționați pot acorda un ajutor mai eficient în rezolvarea problemelor;
 6. capacitatea de a lucra în echipă (empatie, receptivitate, dinamism, flexibilitate și creativitate);
 7. abilități de predare și de comunicare științifică;
 8. abilități de cercetare științifică individuală, respectiv abilitatea de a prelucra bibliografia de specialitate (chiar și a celei de limbi străine);
 9. abilități de autoevaluare și autoperfecționare privind activitatea spirituală;
 10. viziune complexă, complementară, ecumenică și multiculturală;
 11. utilizarea modurilor diverse de comunicare în scris și oral;
 12. utilizarea la nivel avansat a mijloacelor informatice moderne în mediul educațional și al cercetării;
 13. înțelegerea implicațiilor sociale, culturale și etice ale gândirii creștine;
 14. capacitatea purtării dialogului intercultural și interreligios;
 15. abilități de a remarca relațiile dintre evenimente istorice, dezvoltarea culturii, științei și tehnicii vis-a-vis de viața cotidiană a bisericii;
 16. abilități de dezvoltare a competenței cognitive, sociale și personale;
 17. abilități de dezvoltare a comunității bisericești prin metode avansate în diferitele domenii ale teologiei practice.