You are here

Art. 16 - Codul Etic al Institutului Teologic Protestant

Publicat de webadmin pe Dum, 2021/01/10 - 13:36

Membrii comunității academice sunt obligați să aducă la cunoștința conducerii ITP orice situație, care se poate încadra în rândul corupției personale sau instituționale, ca de exemplu:

  1. pretinderea unor fonduri materiale sau bănești, respectiv acceptarea acestora în cazul oricărui examen, a oricărei promovări, etc.;
  2. pretinderea unor favoruri personale de la un membru al comunității academice, care se află în fața unei analize, promovări sau mustrări;
  3. aplicarea evaluării neobiective în cazul concursurilor de ocupare a posturilor; respectiv servicii personale și bunuri materiale oferite de candidat sau de cel evaluat;
  4. oferirea de bunuri materiale, bani sau alte obiecte în scopul atingerii unor avantaje acelor persoane care sunt în funcția în care sunt obligați să ducă o cauză la bun sfârșit;
  5. acele cazuri în care cadrul didactic, studentul, persoana administrativă sau persoana care desfășoară provizoriu o activitate în cadrul ITP va utiliza baza materială sau informațională a Institutului în scopuri personale sau în alte scopuri, care nu deservesc interesele ITP.

Kulcsszavak: