You are here

Art. 39 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/01/08 - 13:41

Capitolul XI. Dispoziții finale și tranzitorii

Prezenta Metodologie a fost a fost revizuită și aprobată de către Senatul ITP la data de 26.11.2018.