You are here

Art. 24 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/01/08 - 11:55

Competențele profesionale ale candidaților se evaluează de către comisia de concurs pe baza dosarelor de concurs și, adițional, prin probe de concurs.