You are here

Art. 10 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/01/08 - 11:18

Pe pagina web a concursului și pe site-ul web al ITP vor fi publicate, cel mai târziu în termen de 5 zile lucrătoare de la data-limită pentru înscrierea la concurs, pentru fiecare dintre candidații înscriși și cu respectarea protecției datelor cu caracter personal, în sensul legii, următoarele:

  • curriculum vitae;
  • fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale.

Kulcsszavak: