You are here

Art. 6 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/01/08 - 11:10

Capitolul II. Scoaterea la concurs a posturilor didactice și de cercetare

  1. ITP organizează concurs pentru ocuparea unui post didactic sau de cercetare pe perioadă nedeterminată numai dacă acesta este declarat vacant.
  2. Un post se consideră vacant dacă este prevăzut astfel în statul de funcții întocmit anual, sau dacă este vacantat pe parcursul anului universitar.
  3. Postul se vacantează printr-una dintre următoarele modalități: a) prin încetarea contractului de muncă, conform legislației; b) prin transferul persoanei care ocupă postul pe un alt post din cadrul ITP, ca urmare a câștigării unui concurs.
  4. Posturile didactice și de cercetare nu pot fi scoase la concurs prin transformarea unui post ocupat într-un post de rang superior.