You are here

Art. 5 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/01/08 - 11:09
 1. Prezentul regulament conține metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante la ITP, denumită în continuare Metodologia ITP, care prevede standardele minimale de înscriere la concursul de ocupare a posturilor didactice și de cercetare pentru următoarele funcții didactice și de cercetare:
  • asistent universitar angajat pe perioadă nedeterminată;
  • lector universitar/șef de lucrări;
  • conferențiar universitar;
  • profesor universitar;
  • asistent de cercetare angajat pe perioadă nedeterminată;
  • cercetător științific;
  • cercetător științific gradul III;
  • cercetător științific gradul II;
  • cercetător științific gradul I.
 2. Standardele aferente funcțiilor prevăzute la alin. (2) sunt cerințe minime și obligatorii pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea funcțiilor respective și sunt denumite în continuare Standardele ITP.
 3. Standardele ITP includ și nu pot deroga standardele minimale naționale definite la Art.1.4, aprobate prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, potrivit Art.219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011. Standardele ITP sunt superioare sau egale standardelor minimale naționale.
 4. Senatul ITP, Consiliului facultății sau comisiile de concurs nu pot stabili prin metodologia proprie sau prin alte documente proprii echivalarea îndeplinirii de către un candidat a standardelor minimale naționale.