You are here

Art. 3 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/01/08 - 11:06
  1. Angajarea pe un post didactic sau de cercetare se face, conform Legii Educației Naționale 1/2011, pe perioadă determinată sau pe perioadă nedeterminată.
  2. Angajarea pe perioadă nedeterminată pe orice funcție didactică sau de cercetare este posibilă numai după obținerea titlului de doctor. Ocuparea posturilor didactice și de cercetare pe perioadă nedeterminată se realizează prin concurs public, organizat de ITP în conformitate cu prevederile metodologiei naționale în vigoare, ale prezentei metodologii proprii și cu respectarea prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  3. La concursul pentru un post didactic sau de cercetare pot participa cetățeni români ori străini, fără nici o discriminare, în condițiile îndeplinirii standardelor minimale stabilite de Senatul ITP.
  4. Durata unei perioade determinate este de maximum 3 ani, cu excepția studenților doctoranzi, care pot fi angajați pe o perioadă determinată de maximum 5 ani, ca asistent universitar sau asistent în cercetare.
  5. Contractul de angajare pe perioadă determinată încheiat între ITP și membri ai personalului didactic și de cercetare în urma unui concurs poate fi reînnoit, în funcție de rezultatele profesionale personale, evaluate pe baza criteriilor adoptate de Senatul ITP, precum și în funcție de nevoile de angajare și de resursele financiare ale instituției, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Kulcsszavak: