You are here

Art. 22 - Regulamentul de admitere la studii universitare de masterat

Publicat de webadmin pe Joi, 2021/01/07 - 20:59

Rezultatele finale vor fi verificate și aprobate de Comisia de Admitere. După semnarea acestora de către rector și decan se afișează lista cu candidații admiși, ordonați descrescător după media generală și celelalte criterii suplimentare de departajare și lista cu candidații respinși.